Skriv utSkriv ut

Att ta människors vardag på allvarVetenskapligt framtagna test och metoder för användning i skola, den kliniska vardagen samt vid rekrytering och ledarskapsutveckling.


 

Välkommen på webinar

Introduktion i att administrera test i Hogrefe testsystem, HTS 5

Registrera dig för den tid som passar dig bäst:

Torsdag 22 augusti kl 14–15. >> Registering

Fredag 30 augusti kl 10–11. >> Registering


 

Föreläsning i Svenska Dyslexiföreningens regi:

Jämna steg - en väg till läsning

 3 september 18-19.30. ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.

Elisabeth Marx verksam som speciallärare och föreläsare kommer med praktiska exempel, berätta om läsinlärning och träning för barn som befinner sig i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter/dyslexi eller behöver extra lästräning för att hålla jämna steg med eleverna inom åldersgruppen.

Föreläsningen tar bl.a. upp: 
• Tecken på läs- och skrivsvårigheter redan i förskoleklass
• Träning direkt innan barnet hinner upptäcka att det är "något det inte förstår" 
• Jämna steg, ett pedagogiskt lästräningsmaterial för barn 6 - 8 år. 
   >> Läs mer om Jämna steg här.

>> Läs mer och anmäl dig till föreläsningen här


 

KBT-gruppbehandling för vuxna med autismspektrumsyndrom


Det är med stolthet vi nu lanserar ALMA.
Materialet är den första svenska, publicerade och vetenskapligt beprövade metoden i sitt slag och författare är Susanne Bejerot och Eva Björnstjerna.


Produktkatalog för skola >> Ladda ner pdf 

I produktkatalogen för skola har vi samlat våra mest relevanta läs- & skrivdiagnoser samt träningsmaterial för användning av lärare och specialpedagoger inom för-, grund- och gymnasieskolan.

I den 24-sidiga katalogen presenterar vi en produkt, och tillhörande material, på varje sida så att du smidigt och enkelt får en fin överblick. 
 

 


 

 


 

WIP
Wolff intensivprogram

av Ulrika Wolff

Ett pedagogiskt lästräningsmaterial från 9 år.

WIP är ett träningsmaterial avsett för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, det vill säga elever vars primära problem med skriftspråket är ordavkodning och/eller stavning. Materialet är i första hand avsett för åldrarna 9–12 år, men kan lätt anpassas så att det kan användas ända upp i vuxenundervisningen.

HTS 5

Online: bedömningar med Hogrefe Testsystem

Hogrefes digitala Testsystem, HTS 5, är plattformsoberoende, användarvänlig och med tilltalande design.

Resultat presenteras både numeriskt (råpoäng och standardpoäng) och grafiskt.

>> Läs mer om HTS 5 här

KONTAKT-manual

Nyhet! KONTAKT-manualen är nu fullständigt omarbetad och bättre synkroniserad med arbetsböckerna än tidigare.

KONTAKT är social färdighetsträning i grupp med fokus på kommunikation och social interaktion vid autismspektrumtrillstånd enligt Frankfurtmodellen.
Deltagare: 8–19 år.

>> Läs mer om KONTAKT här

Copyright © 2019 Hogrefe Psykologiförlaget AB